Országos mérés

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy gyermekük 2018. május 16-án országos idegen nyelvi mérésben, május 23-án országos kompetenciamérésben vesz részt. A mérést az Oktatási Hivatal szervezi minden 6. és 8. évfolyam számára.

A 6. évfolyamos tanulók számára az idegen nyelvi mérés 8 órakor kezdődik, míg a 8. évfolyamos tanulók számára 10 órakor kezdődik majd.

Az idegen nyelvi mérés időtartama 2x45 perc. A mérés a következő részekből áll:

  • hallott szöveg értése alapján feladatok megoldása
  • olvasott szöveg értése, feladatok megoldása

A feladatlap két részének kitöltése között 10 perc szünetet kell tartani.

A mérés során sem szótár, sem más segédeszköz nem használható.

Mivel az idegen nyelvi mérés napján készségtárgyak kivételével más tanórai foglalkozás nem szervezhető, ezért a 6. és 8. osztályok órarendje május 16-án az alábbiak szerint alakul:

 

1. óra

2. óra

3. óra

4. óra

6.b

Nyelvi mérés

Nyelvi mérés

Drog prevenciós előadás

Ének

6.z

Nyelvi mérés

Nyelvi mérés

Drog prevenciós előadás

Testnevelés

8.a

Testnevelés

Drog prevenciós előadás

Nyelvi mérés

Nyelvi mérés

8.z

Rajz

Drog prevenciós előadás

Nyelvi mérés

Nyelvi mérés

Május 23-án a kompetenciamérés mindkét évfolyam számára 8 órakor kezdődik, és délig tart. A felmérés szigorú előírás szerint, ellenőr jelenlétében történik.

A felmérés témája:

- 6. és 8. évfolyamon matematikai és szövegértési eszköztudás mérése.

A felmérés időigénye:

- 6. és 8. évfolyamon 4x45 perc

A felméréshez a 6. és a 8. évfolyamon egy TANULÓI KÉRDŐÍV kapcsolódik, amit a szülőknek kell kitölteni, majd lezárt borítékban legkésőbb 2018. május 25-ére visszahozni az iskolába.

A kérdőív kitöltése önkéntes, de a kérdőíveket akkor is vissza kell hozni, ha nem töltötték ki azokat, mivel ezeket is vissza kell küldenünk az értékelő központba. (A tanulók teljesítményének megítélése miatt jó, ha minél több kitöltött kérdőívet kapunk vissza.)

Tudnivalók:

  • hiányozni csak nagyon indokolt esetben lehet
  • az iskolába ¾ 8 -ra be kell érni
  • a 6. és 8. évfolyamosok két tollat, egyenes és derékszögű vonalzót és számológépet hozzanak magukkal
  • minden tanuló hozzon magával tízórait és csendes foglalkozásra alkalmas anyagot (könyvet, újságot)
  • a felmérésvezető tanárok a felmérés közben nem adhatnak segítséget a diákoknak
  • a felmérésre fehér felsőben és ünnepélyesebb nadrágban vagy szoknyában kell jönni

Kérjük a kedves Szülőket, hogy a kérdőívek kitöltésével, a gyerekek gondos iskolába küldésével segítsék munkánkat!

A 6. és 8. osztályos tanulók a 4. óra után ebédelhetnek, és mehetnek haza, mivel az adott napokon nem lesz több tanítási órájuk. A tanulószobás tanulók csak a szülők írásos engedélyével távozhatnak.

 

Budapest, 2018. május 7.

 

                                                                                                                                                         Iskolavezetés