Rendkívüli Szülői TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Szülők!

Hivatkozással az iskola 2015. március 23. napjától érvényes Házirendjében foglaltakra, az alábbiakra hívom fel a kedves szülők figyelmét, egyben tisztelettel kérem a tanulók biztonsága és a zavartalan nevelés-oktatás érdekében szíves közreműködő segítségüket:

Iskola épületében való tartózkodás:

A tanulók iskolába érkezésének időpontja ¾ 8, de legkésőbb 5 perccel az órakezdés előtt.”(Házirend 7. oldala, 3.6. pontja)

Az iskola kapuja 8:00-tól 16:00-ig zárva tart. A szülők a gyerekeket reggel az iskola kapujáig kísérhetik.

Az 1–4. évfolyamos gyermekekért érkező szülők a porta előtti térben, illetve az iskola előtt várakozhatnak, az épületbe bemenni tilos. A pedagógusok 16:00 – 16:30 között kikísérik a gyerekeket, majd a portánál, illetve az iskola előtt átadják a szülőknek. Akiért nem jöttek, az köteles jelentkezni a pedagógusnál, aki gondoskodik a gyerekek ügyeleten történő elhelyezéséről.

Az első osztályos tanulók szülei csak a tanév első hetében kísérhetik gyermekeiket az osztályteremig.” (Házirend 6. oldala, 3.4. pontja)

 

A fentiek értelmében a szülők az iskola épületében nem tartózkodhatnak, a gyermeket a kapuig kísérhetik, illetve a portánál lévő üvegajtón kívüli előtérben várakozhatnak. Természetesen kivételt képeznek ez alól az iskolai rendezvények, szülői értekezletek, fogadóórák, továbbá a előzetes időpont –egyeztetés alapján történő ügyintézések. Az iskola épületébe érkező szülők illetve idegenek belépését, valamint az eltérő időpontban engedéllyel távozó tanulók távozását, a portaszolgálat ellenőrzi és nyilvántartja.

ÜGYFÉLFOGADÁS/FOGADÓÓRÁK 2017. szeptembertől

Titkársági ügyfélfogadás, előre történt időpont-egyeztetés után:                      

  Délelőtt Délután
Hétfő, Kedd, Csütörtök 8.00-9.00 -ig 14.00-16.00 -ig
Szerda 8.00-9.00 -ig nincs
Péntek 8.00-9.00 -ig nincs

 

Tanárok ügyfélfogadása:

A szülők a pedagógusokat a kijelölt fogadóórákon, szülői értekezleteken, vagy előzetesen történt időpont-egyeztetés után a megbeszélt időpontban kereshetik fel. Az egyes tanárok fogadóóráinak időpontjáról az iskola honlapján (www.enektesiiskola13.hu) tájékozódhatnak.

Időpont-egyeztetés menete: az iskola honlapján található „Kapcsolat” űrlap elektronikus kitöltésével (http://enektesiiskola13.hu/?q=node/172 ), vagy a portán található „Kapcsolatfelvételi lap” nyomtatvány kitöltésével és a portán történő leadásával.

Igazgató ügyfélfogadása:

Előzetes időpont-egyeztetés után a megbeszélt időpontban, az iskola honlapján található „Kapcsolat” űrlap elektronikus kitöltésével, vagy a portán található „Kapcsolatfelvételi lap” kitöltésével és a portán történő leadásával.

Rendkívüli esemény, vagy rendkívüli helyzet esetén az intézményvezető azonnali és soron kívüli intézkedést határoz meg.

 

Tisztelettel:

Putnoki Zsolt
intézményvezető
         s.k.