Étkezés az őszi tanítási szünetben

Tájékoztató az iskolai szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének lehetőségéről, módjáról, időtartamáról, helyszínéről – a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára

A tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott ŐSZI tanítási szünet időtartama alatt, 4 munkanapon keresztül, az iskola zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon:

szünidei gyermekétkeztetés időpontja

szünidei gyermekétkeztetés helyszíne

2017. október 30-november 3 között

4 munkanapon át

naponta 11.00. – 13.00 óra között

Csata Utcai Általános Iskola

1135 Budapest, Csata utca 20 szám alatt

 

 

 

Térítésmentes szünidei gyermekétkeztetés, azaz a déli meleg főétkezés a XIII. kerületben bejelentett lakcímmel rendelkező, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek szülője, törvényes képviselője kérelme alapján igényelhető. Amennyiben a gyermek az iskolai szünetben az iskolai ügyeletet is igénybe veszi, számára a tízórait és az uzsonnát is biztosítja az Önkormányzat.

 A kérelemként szolgáló igénylőlapot és a megállapodás nyomtatványt a szülők az iskolától igényelhetik október 4-től.

 A kitöltött nyomtatványokat az iskolának kell leadni október 17-ig!

 Az étkeztetést biztosító intézmény (az IMFK) az előbbiekben említett nyomtatvány kitöltésével együttműködési megállapodást köt a szülővel.

 Amennyiben a  gyermek az intézményi és szünidei gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt nem veszi igénybe, akkor a megállapodásban leírtak szerint be kell jelenteni

  • a távolmaradást és annak várható időtartamát, valamint
  • a távolmaradásra okot adó körülmény megszűnését és azt, hogy a gyermek mikor veszi igénybe újból a gyermekétkeztetést.

 A szünidei gyermekétkeztetés során, ha az étel helyben történő elfogyasztását a gyermek előre nem látható hiányzása, betegsége vagy egyéb ok akadályozza, az étel elvitelét a szülője, más törvényes képviselője vagy a szülő, más törvényes képviselő által megbízott személy viheti el.

 A bejelentést követő naptól a távolmaradás idejére mentesül a térítési díj fizetésének kötelezettsége alól, ellenkező esetben az IMFK az el nem fogyasztott étel árát is kifizetteti.

Szavazás

Melyik BEMUTATÓ tetszett a legjobban?

Kedves diák! 

Melyik bemutató volt szerinted figyelemfelkeltő, vicces, érdekes vagy ilyesmi (azaz kevésbé unalmas) ?
Több választ is megjelölhetsz.

Szavazás

Melyik ROBOT bemutató tetszett a legjobban?

Kedves diák! 

Ha láttad a robotok bemutatóját, akkor neked melyik volt leginkább érdekes, melyik tetszett nagyon?
Több választ is megjelölhetsz.

Szavazás

Melyik szakkörre járnál szívesen?

Kedves diák! 

Itt csak egy válasz jelölhető meg.