Továbbtanulási tájékoztató

A középfokú iskolai, a kollégiumi és a Köznevelési – és a Szakképzési Hídprogramba történő felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2016/2017. tanévben a 12/2016. (VI.27.) EMMI rendelet alapján.

1.

2016. 09. 30.

A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját.

 

2.

2016. 10. 20.

A középfokú iskolák a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint meghatározzák tanulmányi területeik belső kódjait és a Hivatal által meghatározott formában megküldik a Felvételi Központnak.

 

3.

2016. 10. 20.

A középfokú iskoláknak - ha szervez, a kollégiumoknak - felvételi tájékoztatóban kell nyilvánosságra hozniuk a felvételi eljárásuk rendjét, és a felvételi tájékoztatót közzé kell tenniük a köznevelés információs rendszerében. Az általános iskola szóban tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.

 

4.

2016. 11. 15.

A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező középiskolák jegyzékét.

 

5.

2016. 12. 09.

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézménybe.

 

6.

2017. 01. 21.

Az általános felvételi eljárás kezdete.

 

7.

2017. 01. 21. - 10.00 óra

Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra jelentkezők számára

 

8.

2017. 01. 26. - 14.00 óra

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

 

9.

2017. 02. 09.

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező középiskolák a Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.

 

10.

2017. 02. 15.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak.

 

11.

2017. 02. 15.

Jelentkezés a Belügyminisztérium által fenntartott rendészeti szakgimnáziumokba.

 

12.

2017. 02. 20.-

03. 09.

A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.

 

13.

2017. 03. 10.

A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők ideiglenes felvételi jegyzékét.

 

14.

2017. 03. 16-17.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

 

15.

2017. 03. 20.

Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Hivatalnak.

 

16.

2017. 03. 23.

A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben.

 

17.

2017. 03. 30.

Az állami intézményfenntartó központ kijelöli a Köznevelési Hídprogramokat a következő tanévtől megvalósító középfokú intézményt vagy intézményeket, és erről tájékoztatja az általános iskolákat.

 

18.

2017. 04. 04.

A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját.

 

19.

2017. 04. 07.

A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort megküldi a Hivatalnak.

 

20.

2017. 04. 19.

A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).

 

21.

2017. 04. 26.

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

 

22.

2017. 05. 08-19.

Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.

 

23.

2017. 05. 08.-08. 31.

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

 

24.

2017. 05. 19.

A 2017. 05. 19-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.

 

25.

2017.06. 01.

A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.

 

26.

2017. 06. 17.

Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal, valamint az állami intézményfenntartó központ részére, amennyiben kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a Híd I. vagy Híd II. programba. Az állami intézményfenntartó központ kijelöl legalább egy, a megye területén működő Híd I. vagy Híd II. programban részt vevő köznevelési intézményt, amely a tanulót felveszi tankötelezettségének teljesítése érdekében.

 

27..

2017. 06. 22-24.

Beiratkozás a középfokú iskolákba és a Köznevelési – és Szakképzési Hídprogramba az iskola igazgatója által meghatározott időben.

 

28.

2017. 07. 26.-08.12.

Beiratkozás a Honvédelmi Minisztérium fenntartásában lévő, kizárólag a honvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésekre való felkészítést folytató szakképző iskolába.

 

29.

2017. 08. 01-31.

Beiratkozás a Belügyminisztérium által fenntartott rendészeti szakközépiskolákba.

 

30.

2017. 08. 31.

Pótbeiratkozás a Köznevelési  - és Szakképzési Hídprogramra.


Pályaválasztási tanácsadás:

Pályaválasztási Tanácsadó Tagintézmény 1088 Budapest, Vas utca 8.
Telefon: 338-2156/153.
Email: palyavalasztas@fpsz.net