Bemutatjuk iskolánkat

Tisztelt érdeklődő Szülők!    

Tájékoztatónkkal igyekszünk segítséget nyújtani az iskolaválasztáshoz.

Az Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola Angyalföld egyik központi helyén, a Dózsa György út és Lehel út sarkán áll 1911 óta.

Oktató-nevelő munkánk célja, hogy a gyermekek szívesen járjanak iskolába, a tudásnak értéke legyen, s nyitott, érdeklődő, testileg - lelkileg egészséges fiatalok kerüljenek ki. Segítjük a tanulók egyéni képességeinek kibontakoztatását. Gyermekeinket kreativitásra, önállóságra, reális önértékelésre neveljük!

Sok-sok játékkal, képesség- és készségfejlesztéssel alapozzuk meg elsőben az olvasás, írás tanulását. Az olvasástanulás nem különül el a beszédfejlesztéstől, így segíti a gyerekeket a betűk és a hangok összekapcsolásában. A könnyen eltéveszthető betűket a Meixner-módszer alapján nagy időkülönbséggel tanítjuk.

A matematika tanulásánál is tevékenységekkel: kirakással, mozgással, megformázással, leszámolással, kopogással és mindenféle érzékszervi tapasztalással megerősítve alapozzuk meg a számfogalmat, a műveleteket.  

Ha gyermeke szeret mozogni, ügyes a sportjátékokban, szívesen tanulna idegen nyelvet, akkor válasszák a leendő testnevelési és nyelvi osztályokat! A mindennapos testnevelés órákba részben beépített heti háromszori úszásoktatás mellett arra törekszünk, hogy diákjaink ismerkedjenek meg minél több sportággal, kihasználva a szomszédságunkban lévő Honvéd SE által nyújtott lehetőségeket, valamint kínáljuk a testnevelőink által szervezett sportköröket.

Az idegen nyelv oktatását 1-3. osztályban 1+1 illetve 2+1 óraszámban szervezzük meg a gyerekek számára, majd 4. évfolyamtól képességek alapján történik az idegen nyelv oktatása eltérő óraszámban.

Ha gyermeke szeret táncolni, énekelni, szerepelni, iskolánk ének-zenei osztályában a helye. Ebben az osztályban emelt óraszámban vesznek részt énekórákon, néptánc és drámajáték órák egészítik ki a gyerekek művészeti nevelését.

A gyerekek, anélkül, hogy kilépnének az iskolából, délután fakultatív jelleggel  a Fischer Annie zeneiskola kihelyezett csoportjaiban többféle hangszeren tanulhatnak a kerületi zeneiskola pedagógusainak irányításával.

A kóruséneklés fontos területe a zenei nevelésnek. A tanulók 3. osztálytól kezdődően élvezhetik az együtt éneklés örömét.  Iskolánkban két énekkar működik, a Kicsinyek kórusa az alsó tagozaton Isóczky Mariann vezetésével, a felső tagozaton pedig Bajor Zsuzsanna irányításával.

Az ének-zenei általános iskolai oktatásról Kodály Zoltán így vall:

"Ez az első iskola, amely szervesen beépíti a zenét az általános emberi műveltségbe. Itt tanítják arra a tanulókat, hogy aki zenével indul az életbe, az evvel bearanyozza minden későbbi tevékenységét. Ezekben az iskolákban minden tárgyból jobban haladnak. Jobban beszélnek, jobban írnak, jobban olvasnak."

A zenei nevelés mellett fontos feladata iskolánknak a közismereti tárgyak, az angol nyelv magas szintű tanítása (1. osztálytól), az informatikai ismeretek elsajátíttatása.  Az informatika oktatását 4. osztálytól biztosítjuk csoportbontásban.

Az idegen nyelvet és az informatikát csoportbontásban tanulják a gyerekek, a későbbi továbbtanulás miatt rendkívül fontos matematika tantárgy oktatása pedig nívócsoportokban történik.

A tanulási nehézségekkel küzdő tanulókkal fejlesztő pedagógus és logopédus is foglalkozik, a sajátos nevelési igényű diákok felzárkóztatását szükség szerint, utazó gyógypedagógus és logopédus segíti.

A tehetséges, valamint a hátrányos helyzetű, tanulási nehézséggel küzdő tanulókkal külön foglalkoznak az iskola pedagógusai szakkörök, felzárkóztató, tehetséggondozó foglalkozások keretében. 

Sokszínű szabadidős tevékenységek (színjátszó csoport, furulya szakkör és sportkör) várják a gyerekeket.

Büszkék vagyunk a diákjaink által elért tanulmányi és sportsikerekre, legyen szó akár kerületi, fővárosi vagy országos megmérettetésről. (Iskolánk honlapján részletesen is megismerhetik eddigi eredményeinket.)