Bemutatjuk iskolánkat

Az Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola 1911 óta Angyalföld egyik központi helyén, a Dózsa György út és Lehel út sarkán áll. Intézményünk épülete megkapóan szép, a belső tér atmoszférája nyugalmat és melegséget áraszt. Tágas, világos tantermekben tanulhatnak diákjaink, ahol számítógépek, tabletek és interaktív tábla biztosítja az élmény alapú ismeretszerzés lehetőségét, a modern infokommunikációs eszközök használatával a módszertani sokszínűség megvalósulását. Két tornaterem, táncterem, tankonyha, két informatika terem és egy olvasásra hívogató könyvtár áll a tanulók rendelkezésére.

Iskolánkat családias légkör jellemzi, ahol olyan tanulási helyzeteket kínálunk fel tanulóink számára, ahol önmaguk lehetnek, megelőzve ezzel a problémás tanítási helyzeteket.  Fontos számunkra, hogy megteremtsük a biztonság, bizalom és a cselekvési szabadság légkörét. Pedagógusaink jól képzett szakemberek, akik a nevelés-oktatás-szervezés tevékenységeit tanítványaik szükségleteivel hozzák összhangba. Ehhez nyújtanak segítséget a támogató team tagjai: pedagógiai asszisztensek, fejlesztő pedagógus, logopédus, utazó gyógypedagógus, iskolapszichológus.

A gyerekek hagyományos olvasási és írástanítási módszerekkel ismerkednek a betűk világával. Az első pillanattól nagy hangsúlyt fektetünk a matematikai gondolkodás (Sakkpalota program, LÜK, Lapot kérünk!), és az anyanyelvi kompetencia differenciált fejlesztésére a tanulók igényei és képességei szerint. Felső tagozaton a matematika oktatása nívó csoportokban történik, nyolcadikosainknak pedig felvételi előkészítő foglalkozásokat tartunk.

Az angol nyelv tanítása minden osztályunkban kiemelt feladat. 1-2. osztályban órarend szerinti játékos angol nyelvórákon vehetnek részt a gyerekek. A 3. évfolyamtól bontott csoportokban, hatékony nyelvoktatást biztosítunk. Tanulóink a felső tagozat végére alapfokú állami nyelvvizsgát tehetnek.

Komplex művészeti nevelésünk középpontjában az ének-zene tantárgy oktatása áll, melyet kiegészít a kóruséneklés lehetősége, a mindennapos testnevelés programjába beépített népi gyermekjáték, néptánc, társastánc oktatása, a drámajáték személyiségformáló szerepe, valamint a Fischer Annie Zeneiskola által biztosított zenetanulás lehetősége.

A mindennapi testmozgás megvalósítását segíti a Honvéd Sportegyesülettel kötött együttműködési megállapodás keretében megvalósuló úszásoktatás és az Iskolám a Honvédban program sokszínű sportkínálata, valamint a sportversenyeken való részvétel is.

A módosított NAT megteremtette a lehetőségét annak, hogy a digitális kultúra tantárgy már a harmadik és negyedik osztályban is megjelenjen. Az alapok megszerzése érdekében már első osztálytól lehetőséget biztosítunk informatikával-programozással, robotikával való ismerkedésre szakköri foglalkozás keretében. Felső tagozaton igény szerint felkészítjük tanítványainkat az ECDL (Európai Számítógép-használói Jogosítvány) vizsgára.

Hagyományaink és szabadidős kínálatunk sokszínű, tanulóink érdeklődési köréhez alkalmazkodó és nagymértékben hozzájárulnak a felzárkóztatás sikeréhez, az esélyegyenlőség megteremtéséhez és a tehetségek kibontakoztatásához. Az alsó tagozaton napközit, (16.00-ig, 17.00 óráig ügyeletet) felsőben 16.00 óráig tanulószobát biztosítunk.

A 2022/2023. tanévre tervezett osztályaink specialitásai:

  • Angol – informatika osztály: A középpontban az angol nyelv tanulása áll, mely kiegészül a készségfejlesztő táblás-, és kártyajátékokkal, valamint a Sakkpalota programmal. Sakkozás közben a gyerekek egy sor már tárolt információt mozgósítanak és kombinálnak össze, miközben idegrendszerükben a sejtek közti kapcsolatok száma sokszorozódik, melyeket eredményesen használhatnak tanulásuk során. Az informatikai ismereteket 1-2. osztályban szakkör keretében, 3-4. osztálytól a digitális kultúra tantárgy keretében sajátíthatják el tanulóink.

  • Komplex művészeti osztály: Emelt óraszámban történik az ének-zene oktatása, de a zenei nevelés mellett kiemelt szerepet kap az angol nyelv tanulása, valamint a mozgás, a tánc és a drámajáték. A LÜK- logikai készségfejlesztő rendszer segítségével, a legfontosabb tanulási képességeket fejlesztjük: megfigyelés, összpontosítás, kitartás, problémamegoldó gondolkodás.