Bemutatjuk iskolánkat

Tisztelt érdeklődő Szülők!    

Tájékoztatónkkal igyekszünk segítséget nyújtani az iskolaválasztáshoz. Figyelmükbe ajánljuk iskolánkat a 2018/2019. tanévben induló elsőosztályok bemutatásával.

Az Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola Angyalföld egyik központi helyén, a Dózsa György út és Lehel út sarkán áll 1911 óta.

Köztudott, hogy a 6-7 éves gyermek életében óriási fordulatot jelent, hogy iskolába kerül. Nem csoda, hiszen gyermeknek kötelességei, feladatai lesznek, lerövidül a játékra szánt idő, s ráadásul teljesen új közeg, idegen felnőttek, gyermekek veszik körül. Megváltoznak a családban is a feléje irányuló elvárások. Gyökeresen megváltozik, átalakul az élete. Megszokott bioritmusa, napirendje felbomlik.

Éppen ezért olyan iskolai légkör kialakítására törekszünk, ahol az elsős gyermekek fokozatosan szokhatnak hozzá az iskolás élethez, munkához, ahol jól érzik magukat. Ennek megvalósulásához a legfontosabb a szorongásmentes, bizalomteli, biztonságot nyújtó légkör, amelyben az ismeretszerzés nem kényszer, hanem örömforrás.

A termek kialakításánál, berendezésénél is figyelembe vesszük az életkori sajátosságokat: helyet kapnak a gyerekek által kedvelt játékok, és a kiscsoportos foglalkozásra alkalmas berendezés.

Az ovi-suli átmenet nehézségeinek csökkentésére a következőket alkalmazzuk iskolánkban 

  • a képességek év eleji feltérképezése
  • egyénre szabott, differenciált oktatás
  • elfogadó, segítő, együttműködő szemlélet
  • állandó motiváció, játékosság az órákon
  • személyes kapcsolattartás az óvoda-iskola között
  • szülőkkel való napi kapcsolattartás
  • sikerélményhez juttatás, pozitív értékelés
  • szöveges értékelés (negyedéves, féléves)

Oktató-nevelő munkánk célja, hogy a gyermekek szívesen járjanak iskolába, a tudásnak értéke legyen, s nyitott, érdeklődő, testileg - lelkileg egészséges fiatalok kerüljenek ki. Segítjük a tanulók egyéni képességeinek kibontakoztatását. Gyermekeinket kreativitásra, önállóságra, reális önértékelésre neveljük!

Sok-sok játékkal, képesség- és készségfejlesztéssel alapozzuk meg elsőben az olvasás, írás tanulását. Az olvasástanulás nem különül el a beszédfejlesztéstől, így segíti a gyerekeket a betűk és a hangok összekapcsolásában. A könnyen eltéveszthető betűket a Meixner-módszer alapján nagy időkülönbséggel tanítjuk.

A matematika tanulásánál is tevékenységekkel: kirakással, mozgással, megformázással, leszámolással, kopogással és mindenféle érzékszervi tapasztalással megerősítve alapozzuk meg a számfogalmat, a műveleteket.  

Iskolánk 8 évfolyamos általános iskola, ahol a 2018/2019. tanévben három elsős osztály indítását tervezzük.

Ha gyermeke szeret mozogni, ügyes a sportjátékokban, szívesen tanulna idegen nyelvet, akkor válasszák a leendő testnevelési és nyelvi osztályokat! A mindennapos testnevelés órákba részben beépített heti háromszori úszásoktatás mellett arra törekszünk, hogy diákjaink ismerkedjenek meg minél több sportággal, kihasználva a szomszédságunkban lévő Honvéd SE által nyújtott lehetőségeket, valamint kínáljuk a testnevelőink által szervezett sportköröket.

Az idegen nyelv oktatását 1-3. osztályban 1+1 illetve 2+1 óraszámban szervezzük meg a gyerekek számára, majd 4. évfolyamtól képességek alapján történik az idegen nyelv oktatása eltérő óraszámban. Ezen kívül délutáni időkeretben nyelviskola bevonásával is lehetőség van az angol nyelv tanulására.

Ha gyermeke szeret táncolni, énekelni, szerepelni, iskolánk ének-zenei osztályában a helye. Ebben az osztályban emelt óraszámban vesznek részt énekórákon, néptánc és drámajáték órák egészítik ki a gyerekek művészeti nevelését. Az Őze Lajos Művészeti Iskolával együttműködve délutáni foglalkozás keretében biztosítunk lehetőséget színpadi ismeretek   (beszéd-és kommunikációs gyakorlatok, helyzetgyakorlatok, színpadi mozgás) elsajátítására. 

Az előző évekhez hasonlóan, mindhárom elsős osztályban szeretnénk indítani a Polgár Judit által kidolgozott Sakkpalota programot.

„A Polgár Judit Sakk Alapítvány egy egyedülálló, új módszertani programot dolgozott ki az általános képességfejlesztésre, a logikus és kreatív gondolkodás elősegítésére, a digitális korban fellépő gondolkodásfejlődési hiányosságok pótlására. A Nemzeti Alaptantervben, az általános iskolák alsó tagozatában, 2013-tól választható tantárgyként szereplő új tárgy a sakk alapszabályait és eszközrendszerét használva épül be az általános tanterv alaptantárgyaiba, előmozdítva ezzel azok készségszintű elsajátítását. A sakkjáték elsajátítása nem cél, hanem eszköz! Egy hihetetlenül hatékony eszköz a logikus, kreatív gondolkodás fejlesztésére! ” – olvasható az alapítvány honlapján.

A gyerekek, anélkül, hogy kilépnének az iskolából, délután fakultatív jelleggel  a Fischer Annie zeneiskola kihelyezett csoportjaiban többféle hangszeren tanulhatnak a kerületi zeneiskola pedagógusainak irányításával.

A kóruséneklés fontos területe a zenei nevelésnek. A tanulók 3. osztálytól kezdődően élvezhetik az együtt éneklés örömét.  Iskolánkban két énekkar működik, a Kicsinyek kórusa az alsó tagozaton Isóczky Mariann vezetésével, a felső tagozaton pedig Bajor Zsuzsanna irányításával. A kórust az elmúlt években mindig Arany diplomával jutalmazták az Éneklő Ifjúság versenyen.

Az ének-zenei általános iskolai oktatásról Kodály Zoltán így vall:

"Ez az első iskola, amely szervesen beépíti a zenét az általános emberi műveltségbe. Itt tanítják arra a tanulókat, hogy aki zenével indul az életbe, az evvel bearanyozza minden későbbi tevékenységét. Ezekben az iskolákban minden tárgyból jobban haladnak. Jobban beszélnek, jobban írnak, jobban olvasnak."

A zenei nevelés mellett fontos feladata iskolánknak a közismereti tárgyak, az angol nyelv magas szintű tanítása (1. osztálytól), az informatikai ismeretek elsajátíttatása.  Az informatika oktatását 4. osztálytól biztosítjuk csoportbontásban.

Az idegen nyelvet és az informatikát csoportbontásban tanulják a gyerekek, a későbbi továbbtanulás miatt rendkívül fontos matematika tantárgy oktatása pedig nívócsoportokban történik.

A tanulási nehézségekkel küzdő tanulókkal fejlesztő pedagógus és logopédus is foglalkozik, a sajátos nevelési igényű diákok felzárkóztatását szükség szerint, utazó gyógypedagógus és logopédus segíti.

A tehetséges, valamint a hátrányos helyzetű, tanulási nehézséggel küzdő tanulókkal külön foglalkoznak az iskola pedagógusai szakkörök, felzárkóztató, tehetséggondozó foglalkozások keretében. 

Sokszínű szabadidős tevékenységek (ZOO szakkör, kézműves szakkörök, kerámia, csillagászkör, színjátszó csoport, furulya szakkör, néptánc és sportkörök) várják a gyerekeket.

Büszkék vagyunk a diákjaink által elért tanulmányi és sportsikerekre, legyen szó akár kerületi, fővárosi vagy országos megmérettetésről. (Iskolánk honlapján részletesen is megismerhetik eddigi eredményeinket.)

Fotók: