Dolgozóink (aktív állomány)

Megnevezés Besorolás Rövid ismertető
Bajor Zsuzsanna humán mk., felső tagozat, drámapedagógus, ének-zene
Bakó Emília alsó tagozat, tanító
Balázs Katalin földrajz, gyermekvédelmi felelős, felső tagozat, természettudományi mk.
Balogh Piroska alsó tagozat, felső tagozat, gyógypedagógus
Bányász Erzsébet mk. vezető, természettudományi mk., kémia
Bartanicsné Eper Ágnes természettudományi mk., testnevelés mk., felső tagozat, biológia, osztályfőnök, testnevelés 6.z osztályfőnöke
Bella Róbert rendszergazda
Berzlánovich Krisztián természettudományi mk., alsó tagozat, felső tagozat, informatika Iskolai alkotások többek között : Dózsa Szóda iskolaújság,...
Bornemissza Zsuzsánna természettudományi mk., felső tagozat, osztályfőnök, technika 5.b osztályfőnöke
Böszörményi Judit alsó tagozat, tanító
Bulyáki Judit alsó tagozat, tanító
Csepregi Ildikó angol nyelv, felső tagozat, humán mk.
Csomor Helga fizika, matematika, felső tagozat, természettudományi mk., mk. vezető
Czúcz Emese alsó tagozat, osztályfőnök, tanító 2.a osztályfőnöke
Darázs Andrea Rita alsó tagozat, tanító
Éles Eszter nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő
Eszteri Gyöngyi Edit természettudományi mk., felső tagozat, földrajz
Farkas Józsefné felső tagozat, testnevelés
Farkasné Bódai Zsuzsanna alsó tagozat, tanító
Gaálné Strokay Ildikó természettudományi mk., felső tagozat, fizika, matematika, osztályfőnök 8.z osztályfőnöke
Gránic Judit mk. vezető, humán mk., felső tagozat, hon- és népismeret, magyar nyelv és irodalom, osztályfőnök 5.z osztályfőnöke
Gyetvainé Végh Ágnes alsó tagozat, osztályfőnök, tanító 4.z osztályfőnöke
Győry Éva alsó tagozat, osztályfőnök, tanító 3.z osztályfőnöke
Haraszti József humán mk., alsó tagozat, tánc
Hermanovszki Szilvia történelem, felső tagozat, humán mk.
Isóczky Marianna humán mk., alsó tagozat, felső tagozat, ének-zene
Kiss Ferenc alsó tagozat, tanító
Kovács Andrea alsó tagozat, osztályfőnök, tanító 1.a osztályfőnöke
Kovács Krisztina alsó tagozat, tanító
Kovácsné Zentai Andrea mk. vezető, alsó tagozat, osztályfőnök, tanító 4.b osztályfőnöke
Kun József igazgatóhelyettes, kémia, felső tagozat, természettudományi mk.
Landi Zsuzsanna humán mk., felső tagozat, magyar nyelv és irodalom, osztályfőnök 7.z osztályfőnöke
Lénárt László természettudományi mk., felső tagozat, ének-zene, fizika, matematika, osztályfőnök 7.a osztályfőnöke
Mezőné Gyerő Ildikó természettudományi mk., testnevelés mk., felső tagozat, biológia, osztályfőnök, testnevelés 8.a osztályfőnöke
Miszoriné Horváth Mariann alsó tagozat, osztályfőnök, tanító 4.a osztályfőnöke
Morvai Csaba humán mk., felső tagozat, angol nyelv
Nagy Kata humán mk., felső tagozat, magyar nyelv és irodalom
Nagyné Malicsek Ágnes humán mk., felső tagozat, osztályfőnök, történelem 7.b osztályfőnöke
Ónodi Sára testnevelés, felső tagozat, testnevelés mk.
Palánszky Zoltán humán mk., felső tagozat, angol nyelv, osztályfőnök 6.b osztályfőnöke
Pallagi Melinda iskolatitkár
Papp Anikó humán mk., könyvtáros tanár
Scheuring Eszter mk. vezető, testnevelés mk., felső tagozat, osztályfőnök, testnevelés 5.a osztályfőnöke
Sebestyén Hajnalka angol nyelv, felső tagozat, humán mk.
Szabóné Koháry Ildikó alsó tagozat, tanító
Szántóné Pintér Ildikó alsó tagozat, osztályfőnök, tanító 1.z osztályfőnöke
Szilágyi-Vizi Zsanett humán mk., felső tagozat, rajz, vizuális kultúra
Szujóné Somogyi Ágnes alsó tagozat, osztályfőnök, tanító 2.z osztályfőnöke
Váradi Erika alsó tagozat, osztályfőnök, tanító 3.a osztályfőnöke